ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႔ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္း ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္) နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး၊ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း (ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ)၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္၊ ဦးလွထြန္းဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ဦးသက္ေထြး၊ ဦးမ်ိဳးမင္းလႈိင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးမွ လူငယ္ေရးရာကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးကာ၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အေရးပါပုံမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ပါတီလူငယ္တာဝန္ခံ ေဒါက္တာတုိးတုိးေအာင္မွ ေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္မွ မီဒီယာကီစၥမ်ား အား ေဆြးေႏြးရာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မီဒီယာတာဝန္ခံမွ ျပည္နယ္ media လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌမွ ျဖည့္စြက္ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနား ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply