ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ လစဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီက လစဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါတီစည္း႐ံုးေရး စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္ေနေစရန္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အျမဲေလ့လာ ဆည္းပူးေနၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ လမ္းၫႊန္ထားသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေနထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုအား သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားအလိုက္ ပါတီဝင္မ်ားက ထိေတြ႔စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ႀကိဳတင ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္လည္း ျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမရွိ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နာယကမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ဦးမွတ္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေကာ္ မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၃ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚဦး(ေနျပည္ေတာ္)


Leave a Reply