မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေရးရာ/အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

(၆.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လူငယ္ေရးရာ/အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား ေတြ႕ဆံုလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးတာဝန္ခံမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာင္မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံမ်ားမွ မိမိတို႔က႑အလိုက္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။


Leave a Reply