မဘိမ္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေပး

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ိဳး သမီးေရးရာအဖဲြ႔ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေမတၱာစမ္းေရ ပရဟိတအဖဲြ႔မွ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ႏြယ္ႏြယ္ဦး၊ သားဆက္ျခားဆရာဝန္ ေဒါက္တာေဖာင္ခမ္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ မ်က္စိအခမ့ဲစမ္းသပ္ျခင္း၊ မ်က္မွန္အခမဲ့ တပ္ဆင္ ေပးျခင္း၊ မ်က္စဥ္း အခမ့ဲေပးျခင္း၊ အားေဆးအခမ့ဲေပးျခင္း၊ သားဆက္ျခားအခမ့ဲျပဳလုပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္မွ (၂၇) ရက္ေန႔အထိ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲရာ မ်က္စိလူနာ (၄၇၀) ဦးအနက္ (၄၂၀) ဦးအား အခမ့ဲ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ သားဆက္ျခားလူနာ (၇၀) ဦးအား သားဆက္ျခား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ လူနာေပါင္း (၅၄၀) ဦးအား ေဆး၀ါးကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

zawlwin


Leave a Reply