သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ Service Apartment Project လုပ္ကိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၈- သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ Service Apartment Project လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအား Thilawa Property Development Limited (TPD) က ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Thilawa Propery Development Limited(TPD) သည္ Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သန္လ်င္/ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ရွိ လူေနအိမ္ ရာႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဧရိယာ (Residential & Commercial Area) အတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာ (Request for Proposal) ပုံစံတစ္ေစာင္လွ်င္က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ ျဖင့္ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ရွိ ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းတြင္ စက္ တင္ဘာ ၂၉ ရက္မွစတင္ကာ (႐ုံးခ်ိန္ အတြင္း) စုံစမ္း၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဥာဏ္သစ္ လိႈင္က ” ဒီလုပ္ငန္းက သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ဖို႔အ တြက္ ဟုိတယ္၊ ေဆး႐ံု၊ ရဲစခန္းအပါအ၀င္ လူေနအိမ္ရာနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာတစ္ခုပါ၀င္တဲ့ ဟုိတယ္နဲ႔ Service Apartment တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုိ တင္ဒါေခၚတာပါ ” ဟု စက္တင္ ဘာ ၂၈ရက္က ဒီမိုကေရစီတူေဒးသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ ပုံစံ၀ယ္ယူခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳ လႊာစည္းကမ္းႏွင့္အတူ Project Location Map, Project Layout Map ႏွင့္ Project Scope တို႔ကုိ TPD မွ ပူးတြဲေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ တင္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အာမခံစေပၚေငြအေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၀၀၀၀၀ ေပးသြင္းေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ရာ အဆိုျပဳ လႊာေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိပါက ျပန္လည္ထုတ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးဥာဏ္သစ္လႈိင္က ” အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ FDI ေတြအတြက္အားသာခ်က္ကေတာ့ သူတို႔နာမည္နဲ႔ တိုက္႐ုိက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ေျမေနရာငွား ရမ္းေပးမယ္။ ငွားရမ္းေပးတဲ့ေနရာ မွာ ႏွစ္ ၅၀ အေပါင္းထပ္ေပး သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္း ရွင္ေတြလည္း သေဘာက်မွာပါ ” ဟု ထပ္မံေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ကို အဆိုျပဳ လႊာပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရး ဆြဲျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ ပႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတုိ႔၌ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ေငြေရး ေၾကးေ ရးခုိင္မာေသာ ၊ နာမည္ေကာင္း ဂုဏ္သ တင္းႏွင့္ျပည့္ စုံေသာ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းအ ဆိုျပဳလႊာ (Request For Proposal)ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Democracytoday


Leave a Reply