သူစကား… သူ႔အားမာန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက အမ်ိဳးသားေရးလုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုလည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပဲ အဓိကထား လုပ္ၾကတာပဲ။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ၾကရမယ္။ ပုဂံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြဆိုလည္း ၾကည့္… ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကတယ္။
ေကာင္းတာလုပ္တာပဲ ဘာကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္သြားတယ္ ဘုရားျပင္ဖို႔ ေတာင္းခိုင္းထားခဲ့တယ္။
တိုင္းျပည္အတြက္လုပ္တာ၊ ဘာသာသာသနာအတြက္လုပ္တာ ရဲရဲလုပ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါတီကို သစၥာမေဖာက္ရင္ၿပီးေရာ ကုိယ့္ညီတို႔။ လြတ္လပ္စြာ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ ဒါေလးေတြ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေဌး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ NGO မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခ်က္

# စစ္ႏိုင္


Leave a Reply