ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာစန္းေရႊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊသည္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ ညေန (၃) နာရီခြဲက စစ္ေတြခ႐ိုင္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွထြန္း(ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစန္းေငြ၊ စစ္ေတြခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မွ အဖြင့္အမွာစကား မ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအလိုက္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေရးရာ အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ(ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) မွ ပါတီေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေရးရာ က႑အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ႐ံုးဝန္ထမ္း
မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။

Nay Cho Thway


Leave a Reply