တိုင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီ ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီေတြ႔ဆုံပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္က ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခမ္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

4face1

ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးဥာဏ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကို၊ ဟသၤာတခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးညြန္႔လိႈင္ႏွင့္ ခရိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲကို အခမ္းနားအစီစဥ္(၇)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔မွ လမ္းညြန္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၿမိဳ႔နယ္၊ ရပ္/ေက်းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကား၍ အခမ္းနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Laymyethna


Leave a Reply