ဆီးရီးယားအပစ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွား သေဘာတူညီခ်က္မရေသး

14125483_1751226781784489_1537136615834941790_o

ေမာ္စကို စက္တင္ဘာ ၅

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္တို႔ သည္ ဆီးရီးယားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးၾကရာ သေဘာတူညီမႈမရရွိဘဲ ကြဲျပား မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကယ္ရီႏွင့္လက္ဗ္ေရာ့ဗ္တို႔သည္ ဂ်ီ-၂ဝ အစည္းအေဝးတြင္ သီးျခားေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႕ဆံု ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းမသိႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား ယခုေဆြးေႏြးသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ သေဘာတူညီမႈ မရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ီနီဗာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီလက္ဗ္ေရာ့ဗ္တုိ႔ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးေသာ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အေမရိကန္က ဆီးရီးယား သမၼတ ဘတ္ရွာအယ္လ္အာဆက္ အစိုးရအားသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆုိကာ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆီးရီးယားအပစ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ နယူးေယာက္၌ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးတြင္ သီးျခား ေဆြးေႏြးဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(႐ိုက္တာ)


Leave a Reply