ေဟာင္ေကာင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္

Hong-Kong

ေဟာင္ေကာင္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းက ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေပၚေပါက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အျပစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ထိုဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဂ်ိဳ႐ႈိေဝါင္အား ဥပေဒမဲ့ လူစုလူေဝးျပဳမႈျဖင့္ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ နာရီ ၈၀ လုပ္ေဆာင္ရန္ အျပစ္ခ်မွတ္သည္။

နာသန္ေလာဆိုသူကို နာရီေပါင္း ၁၂၀ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ရန္ႏွင့္ အဲလက္စ္ခ်ိဳးအား ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစဟ္ကို ဆိုင္းငံ့ကာ သီတင္းသုံးပတ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။

၎တို႔ သုံးဦးစလုံးက အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ၎တို႔သုံးဦးသည္ ဆႏၵျပပြဲ၌ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရ႐ုံးဝင္းၿခံအား အတင္းေက်ာ္ခြ တက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔အား ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ကာ ထီးလႈပ္ရွားမႈ Umbrella Movement အျဖစ္ အသိမ်ားခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕၏ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သုံးလနီးပါး ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈက ေဟာင္ေကာင္ေဒသေခါင္းေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲ အလုံးစုံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္သို႔ တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တ႐ုတ္က တစ္စုံတစ္ရာမွ လိုက္ေလ်ာမႈမေပးဘဲ ဆႏၵျပပြဲက အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။

(BBC)


Leave a Reply