တာေမြျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚလ့ဲလ့ဲဝင္းေဆြက ဦးေဆာင္၍ ဇူလိုင္ (၃၀) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါဆိုသကၤန္း ဆပ္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚလ့ဲလ့ဲဝင္းေဆြႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားက ဆပ္ကပ္ လွဴဒါန္းသည့္ ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္လွဴဖြယ္ဝတၳဳလွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၄၂ဝဝဝဝ ကို ဓမၼာလကၤာရပရိ ယတၱိစာသင္တိုက္၊ သာသနေဇာတိ ပါလပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ကံ ဆယ္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ရွိ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တာရာ(တာေမြ)


Leave a Reply