ဖန္ခါးသီးရဲ႕ အသံုး၀င္ပံု

ဖန္ခါးသီးပင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေပါက္ေရာက္သည္။ ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားအလိုအရ ဖန္ခါးသီး သည္ ဖန္၏။ ခ်ဥ္၏။ ခါး၏။ စပ္၏။ ပူ၏။ ၀မ္းမီးကုိ ေတာက္ေစ၏။ ေသြးသားကုိ စင္ၾကယ္ေစ၏။ မ်က္စိကို ေကာင္းေစ၏။ အထူးသျဖင့္ အူႏွင့္ စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ အေရျပားေရာဂါ၊ ကုိယ္ေရ၀ါ ျမင္းသ႐ိုက္၊ ေညာင္းက်၊ ႀကိဳ႕ထုိး၊ ၀မ္းဗိုက္ေအာင့္၊ အစာမေၾက ေရာဂါတို႔၌ ဖန္ခါးသီးကို သံုးရ၏။

Phan Khar

အသီးအသံုးျပဳပံု-

၁။     ဖန္ခါးသီး ျပဳတ္ရည္ကို ႏို႔ႏွင့္ ေရာတိုက္ပါက အရက္မူးျခင္း ေပ်ာက္၏။

၂။     ဖန္ခါးသီး အေျခာက္မႈန္႔ႏွင့္ အုန္းဆီေရာ၍ မီးေလာင္ဖုမ်ားကို လိမ္းေပးေသာ္ အနာသက္သာ ေစသည္။

၃။     ဖန္ခါးသီးကုိ ထု၍ တစ္ညေရစိမ္ၿပီး ထိုေရၾကည္ျဖင့္ မ်က္စိကုိ ေဆးေပးပါက မ်က္စိနာက်င္ ကုိက္ခဲျခင္း ေပ်ာက္၏။

၄။     ဖန္ခါးသီးကုိ အမႈန္႔ႀကိတ္ၿပီး ႏုိ႔ႏွင့္ ေသာက္ပါက အနာေရာဂါကင္း၍ အသက္ ႐ွည္ေစသည္။ အၿမဲတမ္း မမွီ၀ဲေသာ္မွ ၇ ရက္ တစ္ႀကိမ္ မွီ၀ဲႏုိင္ပါသည္။

၅။     အသီးကုိ ၀မ္းႏုတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ၏။

အေစ့အသံုးျပဳပံု-

၁။     ၀က္ျခံ အျမစ္မထြက္ေသာ္ ဖန္ခါးသီးေစ့ကုိ ဆန္ေဆးရည္ႏွင့္ ေသြးလိမ္းရ၏။

အ႐ြက္အသံုးျပဳပံု-

၁။     ဖန္ခါး႐ြက္႐ွိ အသီးကဲ့သို႔ ဖုေဖာင္းေနေသာ ကၾတသေခ်ၤကို ၀မ္းႏုတ္ေဆး၊ ေသြးေဆး၊ ေလေဆး၊ မ်က္စိနာေပ်ာက္ေဆး စသည္တို႔ ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳသည္။

၂။     မီးယပ္ေဆး၊ ဒူလာေဆး၊ လိပ္ေခါင္းေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္လည္း ထည့္သြင္း ၏အသံုးျပဳသည္။

အေခါက္အသံုးျပဳပံု-

၁။     အေခါက္ကုိ ျပဳတ္ေသာက္ေသာ္ ၀မ္းေလွ်ာ ၀မ္းကုိက္ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

၂။     ႐ုတ္တရက္ရ႐ွိေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားေပၚတြင္ အေခါက္ကုိ ႀကိတ္၍အံုေပးေသာ္ ေသြးထြက္ လြန္ျခင္း ကုိ ရပ္တန္႔ေစသည္။


Leave a Reply