မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႕ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ နံနက္(၀၈:၀၀)နာရီခ်ိန္၌ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႕နယ္ ျပည္နယ္ပါတီရုံးခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏ အႏွစ္သာရမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးဦးစီးဌာနျဖင့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ႏွင့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္မီးမ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္၊ လူတန္းစားမေရြး တယ္လီဖုန္း အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး( က်န္းမာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး)ကိစၥမ်ား ျပည္သူမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

မိမိတုိ႔ပါတီ၏ အစုိးရအေနျဖင့္ ၅ ႏွစ္တာကာလတြင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္၊ ပါတီကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းရန္လုိေၾကာင္း ၊ ပါတီရဲ႕ ပုံရိပ္ျမႇင့္တင္လာေအာင္ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း စေသာကိစၥရပ္မ်ာကုိ မွာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးအုန္းျမင့္၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ၊မြန္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (ေဟာင္း/သစ္)မ်ား၊ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္(၁၀)ျမဳိ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၁၆၀ )ဦး တက္ေရာက္ကာ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆုံပြဲ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မုဒုံ သား


Leave a Reply