သံတြဲျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမကေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈျပဳ

Thantwe1

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ညိဳေက်းရြာအုပ္စုရွိ အမကေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ခရမ္းေမာ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ အမကေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း၊ ျပည့္ဝအုပ္စုရွိ အမကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ လံုခ်ည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္ (၁၀၀) ႏွင့္ KG တန္းအတြက္ သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ သြားတိုက္တံအစံု (၅၀) သြားေရာက္၍ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စဓဗ၀


Leave a Reply