ဇီးကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသာယာဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ယခုလ ၃ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီး အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊သာယာဝတီခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးသိန္းေဇာ္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴးက အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးေဇာ္ထြန္း(ဇီးကုန္း)


Leave a Reply