ျပည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံေကဒါမ်ား ဖြဲ႔စည္း

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမာခံေကဒါမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီ (၂၉) ရက္မွစ၍ ရပ္/ေက်း (၆၉) အုပ္စုသို႔ကြင္းဆင္းဖြဲ႔စည္းရာ ေမလ (၁၃) ရက္ အထိ ေက်းရြာခြဲေပါင္း (၈၈) ရြာ၌ အမာခံပါတီေကဒါ (၁၃၅ဝ) ဦး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေဆြေဆြသင္း၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇြန္မြန္ျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ (၁၄) ဦးျဖင့္ ေျခာက္ဖြဲ႔ခြဲ၍ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္၍ မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply