ဂ်ာမနီလက္ယာယိမ္း AfD ပါတီ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င့္ေရးမူ၀ါဒ ျပဌာန္း

_89532405_34f5b729-e1c8-4c05-86ec-258892d55768-(1)

ဘာလင္၊ ေမ ၂

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ လက္ယာယိမ္း AfD ပါတီက ျပတ္သားသည့္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င့္ေရးမူ၀ါဒကို ျပဌာန္းသည္။ ပါတီညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အစၥလာမ္သည္ ဂ်ာမနီအတြက္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ မ်က္ႏွာျပည့္ဇာလႊာဖုံးျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကသည္။

မြတ္စလင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္ ညီလာခံ တက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွာလည္း ၀ုိင္း၀န္း ေလွာင္ေျပာင္ခံရသည္။

စတက္ဂတ္တြင္ ေမ ၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ယင္းညီလာခံစတင္ခ်ိန္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ထိပ္တိုက္ျဖစ္ပြားၿပီး လက္၀ဲယိမ္းဆႏၵျပသူရာေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ AfD ပါတီ၀င္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ေျပာဆိုၾကခဲ့ၾကသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုလည္း ဟက္ကာမ်ားက လက္၀ဲယိမ္း၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာသည္။

AfD ပါတီသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ကမွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူ တစ္သန္းအား လက္ခံသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အိန္ဂ်လာမာကဲလ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ အင္အား ေကာင္းလာခဲ့သည့္ ပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

(BBC)


Leave a Reply