ဂ်ာမန္အေျခစိုက္ Bosch နည္းပညာကုမၸဏီ ျမန္မာအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဈးကြက္တြင္ ယူ႐ိုသန္း ၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Bosch သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဈး ကြက္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ယူ႐ိုသန္း ၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘အေရွ႕ေတာင္ေဒသဟာ Bosch လုပ္ငန္းစုအတြက္ အေရးပါတဲ့  ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုပါ။ ေဒသတြင္း ေဈးကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ယူ႐ို သန္း ၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေန ပါတယ္’’ဟု အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဈးကြက္တာဝန္ခံ Bosch လုပ္ငန္းစု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ Peter Tyroller က ေျပာသည္။

Bosch သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဈးကြက္၌ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆,၈၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဈးကြက္၌ ၁၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာင္းအားျမင့္ တက္လာခဲ့ၿပီး နည္းပညာထုတ္ ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ ယူ႐ိုသန္း ၇၈၀ ေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ ေဈးကြက္အတြင္း အဆင့္ ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားၾကားတြင္ အင္တာနက္ ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည့္ အလားအလာေကာင္း မ်ား ေတြ႕ရွိေန၍ ယခုလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Bosch က ဆုိသည္။

Bosch သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးျခင္းနည္းပညာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးနည္းပညာ၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ႏွင့္အေဆာက္အအံု ဆုိင္ရာနည္းပညာတုိ႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply