ကေလာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းအတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ကေလာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ စက္တင္ဘာ (၂၁) ရက္က ကေလာၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပတၱဴေပါက္ေက်းရြာနွင့္ သူရဲေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျပီး ထိုေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ စာသင္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Zaw Zaw Win (Kalaw)


Leave a Reply