စစ္ေတြၿမိဳ႔နယ္ရွိ အသက္တစ္ရာႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားအား ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အသက္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ား ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာစြာ ဆက္လက္ေနထိုင္ႏုိင္ ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းျပဳလ်က္ ရာဇသဂၤဟ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဂုဏ္ျပဳခံ သက္ႀကီး၀ါႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာအသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းကိုယ္စား စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီက စစ္ေတြၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက စစ္ေတြၿမိဳ႔ ဖိုးသာရြာ၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ေန အသက္တစ္ရာျပည့္ အဘြား ေဒၚဦးစိန္ အား သြားေရာက္ဦးခ်ကန္ေတာ့ကာ ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ အလွဴေငြ ႏွစ္သိန္းက်ပ္ အား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္ ၁၀၀ ႏွင့္ အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚဦးစိန္ အသက္ (၁၀၀) ဖိုးသာရြာ၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေဒၚေအးစိန္ အသက္ (၁၀၄) စံျပ ရပ္ကြက္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ေဒၚသုနႏၵိ အသက္ (၁၀၂) ပ်ဥ္းေတာ္ေက်းရြာ၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚညင္းေက အသက္ (၁၀၁) ကံတုိင္းေက်းရြာ၊ မာန္ေအာင ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဒၵႏၱနႏၵိယ သက္ေတာ္(၁၀၂) ေကြ႕ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚဖြား အသက္ (၁၀၁) မွတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚအမီနာ အသက္(၁၀၃) ၿခံျပင္ေက်းရြာ၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးညီက်န္ အသက္ (၁၀၀) ခေမာင္းတံုး၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚမိန္႔ကြန္ အသက္ (၁၀၁) ခေမာင္းတံုး၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚေငြၾကဴး အသက္ (၁၀၀) ကညင္ကုန္း၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးသိန္းေဖ အသက္ (၁၀၁) မာလာၿမိဳင္လမ္း၊ ကံပိုင္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဦးေမာင္တင္ အသက္ (၁၀၁) မင္းထီးလမ္း၊ ေခ်ာင္းေကာက္ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဦးစိန္ခင္ အသက္ (၁၀၂) တိုင္က်ဳိးေက်းရြာ၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚသိန္းျမ အသက္ (၁၀၁) ခြာညိဳလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဂြၿမိဳ႕တို႔စေသာ အဘိုးအဘြားမ်ားအားလည္း ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းကို္ယ္စား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Nay Cho Thway


Leave a Reply