ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ရပ္ေစာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ (၂၀၁၆) ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႔႕နယ္ ပါတီ၀င္ အင္အား (၁၇၀) ဦးသည္ ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ အင္းေခါင္းေရထြက္၌ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

USDP – Yatsauk


Leave a Reply