လူနည္းစုမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သံႏၵိဌာန္ခ်

Bingalardis

ဒါကာ၊ ဇြန္ ၁၃

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားကာ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ား အဆုံးသတ္ေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနီက သံႏၵိဌာန္ ခ်မွတ္ထားသည္။

သူမ၏ အစုိးရအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားရေအာင္ မည္သို႔ပဲလုပ္ေဆာင္ရ လုပ္ေဆာင္ရ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာစီနီက ေျပာသည္။

အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္မ်ားအား ေခ်မႈန္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔က စစ္ဆင္ရာတြင္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟာစီနီက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္က စစ္ဆင္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အတိုက္အခံမ်ားက စြပ္စြဲထားသည္။

“ဒါက အခ်ိန္ေတာ့ ယူရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘုရားအလိုတိုင္းပါ။ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ပါ။ ရာဇဝတ္က်ဳးလြန္သူေတြ ဘယ္လိုေနရာမွာ ပုန္းေနေန၊ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ျဖစ္ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ျဖစ္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဳးလြန္သူဆုိရင္ မရရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အာဏာရပါတီ Awami League ပါတီ အစည္းအေဝး၌ ဟာဆီနီက ေျပာခဲ့သည္။

-Ref; BBC


Leave a Reply