တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ စလီေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံု

 

ယမန္ေန႕(၂၈-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ ညေန (၁၈း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ခ႐ုိင္ဥကၠဌ ဦးဘုိစံသည္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီ ဘ႑ာေရးွမွဴး ဦးေအာင္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိင္းေရႊထြန္း၊ ဖန္မင္အုပ္စု စည္းရံုးေရး တာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ ဦနမ္ႏြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚမူအန္တူငဲတ (ခ) မၿဖိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပါတီရံုး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္မင္အုပ္စု စလီေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုရန္
ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ တာခ်ီလိတ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႔နယ္ ရပ္ေက်း ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

တာခ်ီလိတ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းသန္းဝင္းႏွင့္ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မကာ ဟုိခမ္းရပ္ကြက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တာခ်ိီလိတ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ က်န္းမာေရးကူညီမႈ႔မ်ားေဆာင္ရြက္ေပး

 

ယမန္ေန႔ (၂၃-၁-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒၚတင္ေမထြန္းသည္ တာခ်ီလိတ္ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးဘုိစံ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားသည္ မုိင္းကုိးအုပ္စု၊ေဟြတာ(၂)ေက်းရြာပါတီအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ မဘူးဘုိ မွအကူအညီေတာင္းခံထားသည့္ ေမြးလူနာ မဘူးခ်ာအား ေနအိမ္မွ သြားေရာက္ ေခၚဆုိ ခဲ႔သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မုိင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်း ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မုိင္းယန္း ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တာဝန္ခံဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ က်ဳိင္းတံုခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ မုိင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စုမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ မုိင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲကေတြ႕ဆံု၍ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရိွႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ ျပည္သူ႔လို အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီး ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

က်ဳိင္းတံု ဇန္နဝါရီ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)တာဝန္ခံ ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ ပိုင္း)ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရွမ္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစိုင္း လံုးဆုိင္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ က်ဳိင္းတံုခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ က်ဳိင္းတံု ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု(၃၆)အုပ္ စုမွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု ၿပီး ပါတီ၏မူဝါဒ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီးတက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္ ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ဥကၠ႒ မ်ား၊ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ပါတီဝင္ အင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္လုပ္အားေပး

 

မိုင္းေယာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ သခၤ်ဳိင္း အဝင္လမ္း ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္မီးသၿဂဳႋဟ္အုတ္ခုံအသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ လုပ္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သားငယ္(မုိင္းေယာင္း)


ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ဇန္နဝါရီ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ပါတီတာာဝန္ခံ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးစိုးႏိုင္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ အရန္ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ခဲ႔သည္။

ဆက္လက္ျပီး ပါတီ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လစဥ္္လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

(၈-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚတင္ေမထြန္း ဦးေဆာင္၍ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဘိုစံ၊ အတြင္ေရးမွဴး ဦဟန္ဦး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ဝင္းႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠဌမ်ားသည္ ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း ညႇိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ

၂၀၁၈/၂၀၁၉ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

၂၇-၁၂-၂၀၁၈ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြက္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ရန္ပံုေငြက်ပ္ သိန္း (၁၀၀၀) ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ ႔မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာက္၊ ဦးအားကုိ တုိ႔ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။

မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကၽြန္းေတာရြာ (၆) မုိင္ ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံရြာ (၁၀) မုိင္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမာ်းကုိ ဗလာစာအုပ္မ်ား အျဖဴ / အစိမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းခတၱိယ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးဒါဝိဒ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းမိုးေဇာ္ဦး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား | ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုက္ပါ၍ ယေန႔ (၁၆•၁၀•၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်တီအုပ္စု ကြ်န္းေတာရြာ (၆) မိုင္၊ ေခ်ာင္းဆံုရြာ (၁၀) မိုင္ရွိ (အ• မ •က ) ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/ သူ မ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္ အျဖဴ / အစိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။