တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုျခင္း

 

မတ္လ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ရွမ္း(အေရွ႕)အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚတင္ေမ
ထြန္း၊ခရိုင္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္း၊ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားလိုက္ပါ၍ ယမန္ေန႔(၂၇.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းကိုးေက်းရြာအုပ္စုရိွဝမ္ကဲ(၂)ရွမ္းရြာ၊မာမိုတာ(၂)လားဟူရြာ၊နားမြန္းလားဟူရြာ၊ေမာရွက္လားဟူရြာ၊ေမာရွက္အရိုးလားဟူရြာ၊ကူေလာင္(၁)+ကူေလာင္(၂)
လားဟူရြာ၊နမ့္တြန္လားဟူရြာႏွင့္ေဟြဆာအာခါရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခ့ဲၾကၿပီးေဒသခံပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ရင္းနီးပြင့္လင္းစြာေတြ႕ၾကံဳခ့ဲၾကသည္။

ဆပ္လက္ျပီး ေသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊လူမူေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၾကၿပီး နားမြန္းရြာမွ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေသာလူနာ(၄)ဦးအား ေခၚေဆာင္လ်က္တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးသို႔ ည(၂၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိ%E

တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအ စည္းအေဝးက်င္းပ

 

မတ္လ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ /ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ႐ွမ္းအေ႐ွ႕အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚတင္ေမထြန္း ၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ဦးႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ယမန္ေန႔ (၂၅.၃.၂၀၁၉)ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ ေတြဆံုခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ျပီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၏ လႈပ္ရွားေနမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

မိုင္းျဖတ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ရပ္ေက်းစည္းရုံးေရးမွဴးမာ်း နိုင္ငံေရးသင္တန္း(၁/၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

 

မတ္လ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ ့ပုိင္း) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္
ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးတြင္(၂၅.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၄၀)အခ်ိန္၌ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား နိင္ငံေရးသင္တန္း(၁/၂၀၁၉)ဖြင့္ပြဲအ
ခမ္းအနားကို စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီ၀င္ ၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း ၊ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးအားဖာတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မိုင္းျဖတ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔၀င္းမွ သင္းတန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မိုင္းခတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံေရးမြမ္းမံသင္တန္း (၁/၂၀၁၉ ) သင္တန္းဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

 

မတ္လ၁၁

ယမန္ေန႔ (၁၁-၃-၂၀၁၉) ရက္ေန ့ နံနက္ (၉) အခိ်န္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း) မိုင္းခတ္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

နုိင္ငံေရးမြမ္းမံသင္တန္း ၁/၂၀၁၉ ရက္တို သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို ့ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္လွႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းမုန္ ့တို ့မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားျပီး သင္တန္းသို ့ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ ့ဝင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာင္မတီဝင္မ်ား လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၅၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ႀကသည္။

မိုင္းျဖတ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ျမိဳ႕နယ္ EC လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ က်င္းပ

 

ယမန္ေန႔ (၂၆.၂.၂၀၁၉) ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ မုိင္းျဖတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လစဥ္ပံုမွန္ EC မ်ား အစည္းအေဝးကို (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးကို စတင္ခဲ့သည္။

ရွမ္းေရွ႔ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ရြာအ၀င္ ကြန္ကရစ္လမ္း ဖြင့္ပြဲႏွင့္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ ့ပုိင္း) မုိင္းျဖတ္ျမိဳ ့နယ္ ယမန္ေန႔ (၅.၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုျက့ံခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးၫြန္႔၀င္း၊ဦးစိုင္းရီတစ္၊အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေဒၚနန္းေရႊဥတို႔သည္လန္းဆတ္အုပ္စု၊ပါခယ္ရြာသို ႔ေရာက္ၿပီး အိုးစည္ဗံုေမာင္းႏွင့္လားဟူအကမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။

ေရွ႕ဦးစြာရြာ အ၀င္ကြန္ကရစ္လမ္း အရွည္(၄၈၀’) အနံ (၈’) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔၀င္း ၊ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ဦးအားဂူ၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးခမ္းပ်ဲန္းတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းေရွ႕ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ယမန္ေန႔ (၄.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းဆတ္ခရိုင္/မိုင္းဆတ္ျမိဳ႕နယ္္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္/ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းသန္းဝင္း| ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးဒါဝိဒ္ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္| ျမိဳ႕နယ္အတြင္းaရးမွဴး ဦးစိုင္းမိုးေဇာ္ဦး တို႔မွ မယ္နင္အုပ္စု ကာနေက်းရြာ| ကာန ေက်ာင္းတြင္ အုတ္တံတိုင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အလွဴေငြ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ

ရွမ္းေရွ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုျခင္း

 

ယမန္ေန႔ (၄-၂-၂၀၁၉ )ရက္ေန႔ တြင္႐ွမ္းျပည္နယ္ (အေ႐ွ႕ပုိင္း)ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တာခ်ီလိတ္ ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဘုိစံ ၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစူိင္းေရႊထြန္း တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ထန္(တာေလၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံ)ဦးစိုးေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ ႏွင့္ပါတီရံုးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ တာေလၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး ေအာင္ပါအတုိင္း ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။

က်ဴိင္​းတုံၿမိဳ႕နယ္​ျပည္​ခုိင္​ၿဖိဳးပါတီမွ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္း

 

က်ဴိင္​းတုံ ဇန္​န၀ါရီ ၃၀

က်ဴိင္​းတုံၿမိဳ႕နယ္​ျပည္​ခုိင္​ၿဖိဳးပါတီမွ မိုင္းခြန္အုပ္စုပန္မတ္အုပ္စု ယန္းခအုပ္စု ုမိုင္းဇင္းအုပ္စုရွိေက်းရြာမ်ားမွေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ေသာဘိလပ္ေျမကြန္ကရစ္ေခြေရပိုက္နွင့္လမ္းထိုးရန္တြက္ေငြသားမ်ားေပးအပ္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကေပးအပ္ခဲ့ျကျပီးေက်းရြာသားမ်ားကလက္ခံရယူခဲ့ျကသည္။

၎ေပးအပ္ပြဲသို့ျပည္ခိုင္္ျဖိုးပါတီျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္လွနွင့္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားခရိုင္ျမို့နယ္မွဥကၠဌမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ျကသည္။


တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပး

 

ယေန႔ (၃၀.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးက်ေဒါေလာ္၏ သမီးႀကီး က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ တာခ်ီလိတ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုးတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရိွရာသို႔ ခရိုင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈအားေပး ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ မိုင္းကိုးအုပ္စု၊ ကူေလာင္ေက်းရြာမွ ပါတီဝင္ မလုထ ကေလးေမြးဖြားမူ႔အား သြားေရာက္ၾကည့္ရူ႕၍ လို႔အပ္သည့္ ေဆးဝါး အသံုးအေဆာင္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အလွဴေငြ (၁၀၀၀) ဘတ္အား ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။