ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး က႐ုဏာကမၻာဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔သည္ ယခုလ (၃) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ က႐ုဏာ ကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ဇနီးတို႔အား ဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္-ၿငိမ္း) ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ရိပ္သာဧည့္ခန္းမတြင္ ဘိုးဘြားရိပ္သာျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ အဘိုးအဘြားမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ ပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနီနီဝင္း တို႔က အလွဴေငြက်ပ္ သိန္းငါးဆယ္တိတိကို ရိပ္သာ ဒုတိယဥကၠ႒ထံေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ျငိမ္း)ထြန္းၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားစစ္သား၊ စစ္သမီးႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံ့တာဝန္မွ အနားယူခ်ိန္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ နားခိုႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ‘စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား သူတို႔၏နားခိုရာ’ ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စိတ္တူကိုယ္တူရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply