ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးမိသားစု ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ဆန္မ်ားလွဴဒါန္း

39073071-11082016

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခ႐ိုင္ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၈ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၅၅ဝ အတြက္ မေကြးတိုင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး (ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး-ၿငိမ္း) ဦးပိုက္ေထြး၊ ေဒၚခင္မ်ဳိးေဌး မိသားစုတို႔က တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္တစ္ျပည္ႏႈန္း လွဴဒါန္းမႈအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား ကိုယ္စား ကံမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေရႊတို႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

Union daily


Leave a Reply