ပရီးမီးယားလိဂ္ကလပ္မ်ား၏ လစာေငြမွာ စီးရီးေအႏွင့္ လာလီဂါ ႏွစ္လိဂ္ေပါင္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပား

Football

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပရီးမီးယားလိဂ္အသင္းမ်ား ေပးေခ်ရသည့္ လစာေငြသည္ ေပါင္ ၂ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏမွာ လာလီဂါႏွင့္ စီးရီးေအ လိဂ္ႏွစ္ခုေပါင္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ပရီးမီးယားလိဂ္သည္ ႐ုပ္သံ၀င္ေငြမ်ားစြာ တိုးလာသည့္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းမ်ားမွာ ကစားသမားမ်ားကို ျမင့္မားသည့္လစာေငြ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုကဲ့သို႔ မ်ားျပားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လာလီဂါအသင္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းလစာေငြမွာ ေပါင္ ၉၇၇ သန္းသာ ရွိခဲ့ၿပီး စီးရီးေအမွာ ေပါင္ ၉၈၆ သန္း ရွိခဲ့သည္။

ပရီးမီးယားလိဂ္၊ လာလီဂါ၊ စီးရီးေအ၊ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ၊ ျပင္သစ္လိဂ္ စသည့္ ဥေရာပထိပ္သီးလိဂ္ငါးခုတြင္ အဂၤလိပ္ကလပ္အသင္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြရရွိမႈပိုင္း၌လည္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ေပါင္ ၃.၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ပရီးမီးယားလိဂ္၏ ေနာက္တြင္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါက ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြ ေပါင္ ၁.၈ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့သည္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမွစတင္ၿပီး သုံးႏွစ္စာ ႐ုပ္သံစာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေပါင္ ၈.၃ ဘီလီယံ ရရွိဦးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လစာေငြပမာဏမွာ ယခုထက္ ပိုမို ျမင့္တက္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ရည္ညႊန္း ေဒးလီးေမးလ္


Leave a Reply