ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း) ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ ပိုင္း) ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာဝတီ ခ႐ိုင္တို႔မွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြး

 

ေဝါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးခ႐ိုင္ ေဝါၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္ထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ။

ပဲခူးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန့အခမ္းအနားသို့တက္ေရာက္

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂

ပဲခူးၿမိဳ႕ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ ယာဥ္ရပ္နား ကြင္းတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇နာရီခြဲက က်င္းပသည့္(၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္အဖြဲ႔ သမိုင္းဝင္ေရႊလက္ခုပ္ေစတီျပဳျပင္ရန္ အလွဴေငြႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္အားလွဴဒါန္း

 

ေဝါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးခ႐ိုင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ဦးဝင္းႏိုင္တို႔၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဝါၿမိဳ႕ေပၚ (၆)ရပ္ကြက္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္အဖြဲ႕ေဒသခံျပည္သူ ၂၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွစတင္ကာ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ သမိုင္းဝင္ေရႊလက္ခုပ္ေစတီျပဳျပင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ တစ္ေန႔တာ ဘုရားေစတီေတာ္ေအာက္ေျခဝမ္းစာ ဂဝံေက်ာက္ထည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ စုေပါင္းလုပ္အားဒါနကုသိုလ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲသုိ့ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္တက္ေရာက္

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ုိင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက ပါတီဆုိင္း ဘုတ္တင္ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ သည္။အဆုိပါဆုိင္းဘုတ္တင္အခမ္း အနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္မင္း ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ေဒၚႏွင္း အိအိဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးေဇာ္လင္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း က ပါတီဆုိင္းဘုတ္သစ္တင္ရျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ ပါတီဝင္စိစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

ေက်ာက္ႀကီး ဇန္နဝါရီ ၂၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွစိုက္ထူရန္က်န္ရွိေနသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွဘုန္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ အင္းနက္ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးဗ်က္အင္းေက်းရြာ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးလွစိန္ေနအိမ္ေရွ႕ႏွင့္ မရမ္းေက်းရြာ အုပ္စု ကြၽဲတလင္းေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ ေစာဝင္းျမင့္ေနအိမ္ေရွ႕ႏွင့္ ထိုက္ထူေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ ေစာတင္ထူးေနအိမ္ေရွ႕တြင္ အသီးသီးစိုက္ထူခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာပါတီ ဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး နယ္ေျမခံၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ ေရးရာ အလိုက္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဝင္စိစစ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ား သီလရွင္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ သံဃာေတာ္ ၂၆၉၇ပါးအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပါဝင္လွဴဒါန္း

 

ပဲခူး ဇန္နဝါရီ ၂၈

ပဲခူးၿမိဳ႕ ဆုေတာင္းျပည့္ေရႊ ေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ရင္ျပင္ ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ က ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ ႀကီး ဗုဒၶါဘိေသကအေနကဇာတင္ မဂၤလာ၊ဂိုဏ္းေပါင္းစုံသံဃနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ စာေအာင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲႏွင့္သံဃာေတာ္၂၆၉၇ ပါးအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။

နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္

 

နတ္တလင္း ဇန္နဝါရီ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ုိင္ နတ္တလင္းျမိဳ႕ နယ္(အေနာက္ျခမ္း)ကုန္းသာေက်း ရြာအုပ္စု ခင္ေဇယ်ေက်းရြာ ဦးသက္ႏိုင္ဦး (ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒) ေနအိမ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ေပါင္းတည္ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္)ျပည္ခ႐ုိင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္သေျပႀကီး အုပ္စုအတြင္းရွိ လယ္ဦးစုေက်းရြာ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အဖြဲ႕သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကုိရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေဒသခံမ်ားက ျပန္လည္တင္ျပမႈမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးပူးေပါင္း၍ေ ဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရး အတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ငူၿမိဳ႔နယ္ ပဲပုတ္ေက်းရြာတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္

 

ေတာင္ငူ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ုိင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ဇီးဒုိင္းေက်း ရြာအုပ္စု ပဲပုတ္ေက်းရြာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္း ေနအိမ္၌ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉နနာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။