ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္/ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္/ေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒတြင္ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးပါက ယင္းေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနတြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (more…)


ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ဝင္ေငြခြန္ အျပည့္အဝ ေပးသြင္းေရး စည္းၾကပ္္ေကာက္ခံသြား ေတာ့မည္

ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ အခြန္ေငြႏႈန္းထားမ်ားကို အျပည့္အဝေပးသြင္းရန္ လာမည့္ ၂ဝ၁၇၊ ၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ (more…)


ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာအေျခခံမူ ရွစ္ခ်က္ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းခ်မွတ္

အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ စဲြကိုင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေျခခံမူရွစ္ခ်က္ကို မိုင္ဂ်ာယန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ စံုညီအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔၌ အစုအဖဲြ႔အားလံုးက လက္ခံခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (more…)


အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရပါက မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမွ် ခြဲထြက္မည္မဟုတ္ဟု ႏုိင္ဟံသာ ေျပာၾကား

ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိမည္ဆိုပါက မည္သည့္ တုိင္းရင္းသားကမွ် ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက မုိင္ဂ်ာယန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔အၿပီး၌ ေျပာၾကားသည္။

Naing Han Thar

(more…)


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္တြင္ တက္ၾကြစြာပါ ဝင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း PACE အဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ ဟု ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း PACE အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (more…)


လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚရန္ ေဆြးေႏြး

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚသံုးစဲြရန္ မုိင္ဂ်ာယန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ (more…)


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ ေအာက္တုိဘာမွစတင္ကာ လစာခံစားခြင့္ရမည္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအဆင့္ဆင့္မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္မွစတင္ကာ လစာ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။ (more…)


ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခင္အစိုုးရ လက္ထက္က အသိအမွတ္ျပဳထားရွိသည့္ လယ္ေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႕မ်ားအား အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ မထားရွိေတာ့ဟု သိရ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳထားရွိကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ေပးထားခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ မဟုတ္ေသာ လယ္ယာေျမျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႕မ်ားအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဦးေဆာင္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ မထားရွိေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ (more…)


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒မိသားစုႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား အာရုဏ္ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေရႊမုေ႒ာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ေဒၚလွယဥ္ (ဝိသာခါ) ဓမၼာ႐ံုႀကီးတြင္ ဇူလုိင္ ၂၉ရက္ နံနက္အ႐ုဏ္ဦး၌ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဇနီးေဒၚခင္ေဌးျမင့္ မိသားစုမ်ားက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္ကမ္းရပ္ကြက္မ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ ၁၈၄တိုက္တြင္ ဝါဆိုဝါကပ္ေတာ္ မူၾက သည့္သံဃာေတာ္အပါး ၂၅၆ဝ တို႔အား အ႐ုဏ္ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းေလာင္းလွဴခဲ့သည္။

Pathein

(more…)


ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းအႀကိဳ ညႇိႏိႈင္း စည္းေ၀း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး အႀကိဳညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီရံုး ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။