NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို အစိုးရက ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ၍ တစ္ပတ္အတြင္း လုိက္လံ ေတြ႔ဆံုမည္

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံု) အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီက လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း သြားေရာက္ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အစိုးရ၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးတာဝန္ ခံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲကာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံသံတမန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူ

ႏိုင္ငံတကာေရးရာႏွင့္ သံတမန္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံသံတမန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း Certificate Course in Basic Diplomatic Skills သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၇) အတြက္ သင္တန္းကို ဇြန္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္၍ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ General Prayuth Chan-o-Cha အား ဂါရ၀ျပဳေတြ႔ဆံု

13305259_980739998713532_2163112648467207006_o

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ ေမ (၂၆) ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရံုးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ General Prayuth Chan-o-Cha အား ဂါရ၀ျပဳေတြ႔ဆံုသည္။

မႏၲေလး တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ မဟာဘြဲ႔ သင္တန္းအား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ မဟာဘြဲ႔သင္တန္း (အမ္ပီေအ) ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲကို ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ General English ႏွင့္ IELTS Preparation အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းသစ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္မည္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ General English ႏွင့္ IELTS Preparation အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းသစ္မ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္မွစတင္၍ အပတ္စဥ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္သက္ပင္စင္ယူခြင့္အပါအဝင္ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခြင့္ခံစားခြင့္မ်ား ျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ေရး ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႔စီစဥ္

လုပ္သက္ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေသာ္လည္း ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္ယူခြင့္မရသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ပယ္ဖ်က္မည့္အခ်က္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခြင့္ခံစားခြင့္ႏွင့္ လုပ္သက္ ပင္စင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။

အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္း တစ္ရာအစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္႐ံုးက ခြင့္ခံစားခြင့္မ်ား၊ လုပ္သက္ပင္စင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲသည့္ခံစားခြင့္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အသိ အမွတ္ျပဳၿပီးပါက ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ဆင့္ခံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္အေရးယူမည္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား တစ္ဆင့္ခံ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC) ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာမႈ အားနည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမေစတီေက်ာက္စာ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ logo စိုက္ထူ

Mya Say Te

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမေဒသရွိ ျမေစတီ (ရာဇကုမာရ္) ေက်ာက္စာအား ကမၻာ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ (MoW) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ Logo စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အထိမ္းအမွတ္ Logo စိုက္ထူပြဲကို ေမလ (၂၄) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပုဂံေရွးေဟာင္း သုေတသနျပတိုက္ ႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ျမင္းကပါရပ္ကြက္ ျမေစတီဘုရား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ထုိင္းသို႔ သံုးရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္

Myanmar army chief General Min Aung Hlang (L) shakes hands with Thai Supreme Commander Sommai Kaotira after arriving in Bangkok on May 25, 2016.  The Burmese general is on a three day visit to Thailand and is scheduled to meet senior officials including Thailand's military ruler General Prayuth Chan-Ocha. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိုင္းတပ္မေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားကို ေတြ႕ဆံုရန္ ေမလ ၂၅ ရက္မွစ၍ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သံုးရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ တပ္ ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ General Sommai Kaotira ၏ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္၏ ပထမသံုးလအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္အမတ္တင္ျပ

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းေနာက္ဆံုးႏွစ္၏ ပထမသံုးလအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ သင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို စတုတၳ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။