တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ ေျခရာခံစနစ္ကုိ ထရန္႔ အဆင့္ျမႇင့္ တင္မည္

14068150_1747788308795003_9160450062042113955_n

ဝါရွင္တန္ ၾသဂုတ္ ၂၈

အေမရိကန္၏ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ခံထားရသူ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျခရာခံ စစ္ေဆးမႈစနစ္ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာဏာပုိင္ မ်ားကုိ ကူညီ မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လုိဝါ၌ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအတြက္ ေဟာေျပာခဲ့ရာတြင္ ထရန္႔က ဗီဇာသက္တမ္း ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေျခရာခံသိရွိႏုိင္မည့္ အဝင္အထြက္လမ္းေၾကာင္း စနစ္ အစီအစဥ္ကုိ အေလးအနက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ မကၠဆီကုိေတာင္ပုိင္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နံရံတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အေၾကာင္းကုိလည္း ထပ္ကာတလဲလဲ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ ေရာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစေရး အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိေပးအပ္ခဲ့သည္။

”ဗီဇာသက္တမ္း ကုန္ဆုံးမႈကုိ ဥပေဒန႔ဲအညီ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူး ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နယ္စပ္ကုိ ဖြင့္ေပးလုိက္တာ၊ နယ္စပ္က်ဳိးေပါက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ”ဟု ¤င္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

(႐ုိက္တာ)


Leave a Reply