လိႈင္သာယာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်း အစည္းအေဝးကို ႏို၀င္ဘာ (၃၀) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးတင္ယုမွ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးတင္ယု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေခတၱဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂၀)၊ ေက်းရြာ(၉) အုပ္စု တို႔မွ ပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ မိမိတို႔ၿမိဳ႔နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ခရုိင္ပါတီဥကၠဌဦးတင္ယုမွ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ပါတီ၏ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ေက်ာ္မိုး(သတင္းမွတ္တမ္း)

# Yangon Thar


Leave a Reply