ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္အုပ္စု စည္ပင္သာယာေက်းရြာရွိ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား အသိပညာေပးစင္တာ အေဆာက္အအံုေနရာ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ခ႐ိုင္ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ေတြ႔ဆုံ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီနာယကမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။

အစိုးရတစ္ဖြဲ႔တက္လာတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အားနည္းခ်က္တစ္ခု ေတြ႕သည္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ႏို္င္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ရပ္တန္႔ေနရာမွ က်ဆံုးသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္ျမင္အုပ္စု ရပ္/ေက်း ပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေရရွားပါးေသာေက်းရြာသို႔ သာက္ေရသန္႔မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ လယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေႏြရာသီေသာက္သံုးေရ ရွားပါးေနေသာ ေအာင္သာအုပ္စုသို႔ သြားေရာက္၍ ေသာက္ေရသန္႔ ၂ဝ လီ တာ ဘူး ၂ဝဝ သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။

ဘုရားသန္႔ရွင္းေရး ကုသိုလ္စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက တက္ေရာက္အားေပး

 

လယ္ေဝး ေမ ၂၂

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ခြဲမွ ၉ နာရီအထိ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ သမိုင္းဝင္ေဖာင္ေတာ္ခ်က္မ ဘုရားပြဲေတာ္ရက္အတြင္း စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး ကုသိုလ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရာသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နာယက ဦးမ်ဳိးညြန္႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းတို႔ တက္ေရာက္အားေပး ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်ာက္ခ်က္အုပ္စုတြင္ ပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၂

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ခ်က္အုပ္စု ေက်ာက္ခ်က္ေက်းရြာ ရြာခြဲေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ႏုိင္ဦး ေနအိမ္၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်ာက္ခ်က္အုပ္စု ပါတီ႐ံုး ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက နာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း လမ္းခင္းရန္ ေငြလွဴဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ညိဳအုပ္စု ေတာင္ညိဳေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ၁ဝ နာရီခြဲထိ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ နာေရးကူညီမႈအသင္း ေတာင္ညိဳႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းလမ္းခင္းရန္ အလွဴေငြမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။