ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ရလဒ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ရလဒ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ (၁၁) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ သင္တန္းေက်ာင္းခမ္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏုိင္သိန္း၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ပါတီေကဒါမ်ား၊ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၉၈) ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။

_DSC1067 _DSC1162

အခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား အစုအဖြဲ႔အလုိက္တင္ျပၾကရာ အစုအဖြဲ႔ (၁) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစာတမ္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ တင္ျပခဲ့သည္။

13892072_1736838923238726_491432422039167234_n _DSC1115

အစုအဖြဲ႔ (၁) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္ေက်ာ္မွလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးမရန္ဘရန္ေရွာင္မွ လည္း ေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔ (၂) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစာတမ္း ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကလည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔ (၃) တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္ေရး စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မွ လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔ (၄) ျပည္ေထာင္စုအဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းတင္မွလည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

_DSC1130 _DSC1146 _DSC1165

ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply