က်ိႏၲလီၿမိဳ႔နယ္ပါတီ လပတ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ သံတြဲခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဂြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္ မတီ၀င္မာ်း၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

(more…)


ဂြၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႔နယ္ ျပည္​​ေထာင္​စုၾက့ံခိုင္​​ေရးႏွင္​့ ဖြြံ႔ၿဖိဳး​ေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လပတ္​ပံုမွန္အစည္​းအ​ေ၀းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

 

(more…)


ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ့ရွိ ၿမိဳ့မိၿမိဳ႔ဖမ်ား၊ စစ္ေတြ ေျမာက္ဦး ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အမွာစကားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

  • ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ ပါတီဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ား ပါတီ ဝင္မ်ားကို နယ္ေျမခံတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား။
  • ျပည္နယ္၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ျပည္နယ္သားမ်ားက ဦးေဆာင္ဖန္တီးႏိုင္ ေစရန္ ရည္ရြယ္။
  • ပါတီဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးရန္ သာျဖစ္။
  • ယင္းအခ်က္က ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးပါတီမဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွား။
  • လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားအယြင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ ယေန႔ကာလ ပုဂိၢဳလ္မ်ား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ျခင္းမရွိ။

ဂြၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏
လပတ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး သံတြဲ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ရွိပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာၾကားေသာ အမွာစကား မွေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

 

(၁) ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူလတုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ က်န္တုိင္းရင္းသားအားလုံး ေရပက္မဝင္ေသာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိရန္ အထူး လုိအပ္ ေနျပီျဖစ္။

(၂) ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႕၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု၏ စုေပါင္းအားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး သံတြဲ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ရွိ ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၃နာရီက သံတြဲခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေထြးလွ၊ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ သံတြဲခ႐ိုင္ရွိ ပါတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၁၅ဝ ခန္႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး အမ္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၁၅.၂.၂၀၁၇ ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့၍ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

(more…)


ဘူးသီးေတာင္၊ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုေန ့အထိမ္းအမွတ္စစ္တုရင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ပါတီရုံးတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ ငါးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္႐ွိသူမ်ားအား ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုႏွင့္ အသင္းလိုက္ ပထမဆုမ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္စြာသိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စစ္တုရင္အသင္းဥကၠဌ ဦးေမာင္ေက်ာ္သာတို႔မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ပါတီ၀င္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပါတီ၀င္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ (၇) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ (အရံဗဟိုေကာ္မတီ၀င္) ဦးထြန္းေ၀၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သီး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပညာရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲျပဳလုပ္

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ မိဘဆရာႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပညာရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲကို ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ေျမပံုရြာ ေျမပံုအထက(ခြဲ)ေက်ာင္း ခန္းမ၌ ယခုလ ၆ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။