ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဘာလခဲခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား ဦးစီးၿပီး အဟာရလွဴဒါန္းျခင္း

ျပည္နယ္ပါတီ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး ေဘာလခဲခ႐ိုင္ပါတီ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္

 

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲ ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ျပည္နယ္ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္း အေဝးျပဳလုပ္ကာ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

 

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕ – ၾသဂုတ္ ၇

ယေန႕ (၇-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ မွ( ၁၁း၄၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီရံုးတြင္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုင္ငန္းမ်ားအတြက္အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

မယ္စဲ႔ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လုပ္ငန္းညိွႏိူင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

၆.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား မယ္စ့ဲၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ မယ္စ့ဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းေဝးခန္းမတြင္ ညေန(3:00မွ 6:00)ထိ လုပ္ငန္းညိွနွိုင္းအစည္းေဝးက်င္းပခ့ဲသည္၊၊

Nang Sheng Phway Hom


ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ညီလာခံအေတြ႔အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

 

ဖရူဆို – ဇူလိုင္ ၁၇

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ညီလာခံအေတြ႔အၾကံဳရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

 

ဒီးေမာ့ဆို၊ ဇူလိုင္ ၁၆

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဘာလခဲခရိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႕ဆံုပြဲ

ေဘာလခဲ၊ ဇူလိုင္ ၁၅

ယေန႕ (၁၅-၇ -၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၄၅) နာရီအခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဘာလခဲခရိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ညီလာခံ အေတြ႔အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

ေဘာလခဲ၊ ဇူလိုင္ ၁၅

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ မၾကာမီက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ လူငယ္ညီလာခံ အေတြ႔အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲကို ယမန္ေန႕ နံနက္၁၀ နာရီအခ်ိန္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ သီဆို၍ အခမ္းအနား စတင္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၂

ယေန႔ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႕လည္(၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႕ လုပ္ငန္းညွီႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀း

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ဇူလိုင္ ၇

ယေန႔ ၇-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီမွ (၁၂း၁၅)နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္)၊ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးေမာ္ရယ္၊ ဦးရဲ၀င္း၊ ဦးေဌးရယ္၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြးတို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။