ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀း

လိြဳင္ေကာ္၊ ေမလ ၂၄

ယေန႔ ၂၄ – ၅ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၁၅) နာရီမွ (၁၁း၅၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညွီႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕၊ ေမ ( ၁၉)

၁၉ – ၅ -၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ညေန (၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု လိုခါးလိုေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာကိုဒီ ေနအိမ္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုး) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕၊ ေမ( ၁၈)

ယေန႔ ၁၈ – ၅ -၂၀၁၈ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု လိုခါးလိုေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာကိုဒီ ေနအိမ္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုး) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကယားျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

 

(၈-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႕ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီမွ ေန႕လည္ (၁၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္း တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္ပါတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္(KSWN) အဖြဲ႕တို႕ ေတြ႕ဆံုကာ ပါတီတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ ဖလွယ္ကာ ေတြ႕ဆံုမွဳတစ္ခု ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀း

 

ယေန႔ ၃-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာရယ္ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးရဲ၀င္း၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ဦးေမာ္ရယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး တို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

 

ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕၊ မတ္လ ၂၉

မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

 

မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕၊ မတ္လ ၂၉