ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီမွ မြန္းလြဲ ၁နာရီအထိ ျပည္နယ္ပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းတြင္က်င္းပရာ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

 

မယ္စဲ႔ – ေအာက္တိုဘာ ၁၆

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ႏွင့္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ပူးေပါင္း၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင္ အမ်ိဴးသမီးေရးရာတို႕က အာဟာရလွဴဒါန္းျခင္း

 

ေဘာလခဲ – ေအာက္တိုဘာ ၁၄

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀း

 

ကယာျပည္၊ ေအာက္တိုဘာ – ၁၀

၁၀-၁–၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႕လည္(၂း၀၀) နာရီမွ (၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညွီႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးရဲ၀င္း၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ဦးေမာ္ရယ္၊ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြးတို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရွိရသည္။

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္ – ေအာက္တိုဘာ ၁၀

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ (ကယားျပည္နယ္တာ၀န္ခံ)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 

လိြဳင္ေကာ္ – ေအာက္တိုဘာ ၃

ယေန႔ ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႕လည္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ (ကယား ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ တို႕သည္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုပါ သည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီလူငယ္လွဳပ္ရွားမွဳအဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနား

 

လိြဳင္ေကာ္ – ေအာက္တိုဘာ ၂

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ႏွင္႕ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးေရးရာအစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႔တို့ ေတြ႔ဆံု

 

လိြဳင္ေကာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေဒါရစ္ေလး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ကရင္နီအမ်ဳိး သမီးေရးရာအစည္းအ႐ံုး(KYWO) အဖြဲ႕ ေဒၚမူအန္းေဂ်လာ(စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ) ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ တို႔သည္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ေတြ႕ဆံုၾက သည္။