လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စုပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္ မတ္ ၆

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု လယ္ထြဲရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၌ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုစဲ႔ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 

မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ ၊မတ္လ ၆ ရက္

(၆-၃-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀း၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟိုစဲ႔ေက်းရြာ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ ေနအိမ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖ္ိဳးပါတီႏွင့္ ဟိုစဲ႔ေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္(မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ)က မိမိေဒသၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာက္မတီဝင္ ေဒၚေအးထြန္းမွ ဟိုစဲ႕လူငယ္မ်ားအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၆၅၀၀၀ိ/-) ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
ယင္းသို႕သြားေရာက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ)ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရံုးအဖြဲ႕မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ ကယန္းရပ္ကြက္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေဒါေပၚကလဲေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ၀င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၃

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂

ယေန႔ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီမွ ေန႕လည္(၁၂း၁၅)နာရီ အခ်ိန္ အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပုိးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူေနေသာ ခ်ိကယ္ဆရာေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္လွဴဒါန္းျခင္း

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁

၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႕လည္(၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕ သည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးတြင္ က်န္းမာေရးေဆး၀ါးကုသ ခံယူေနေသာ ခ်ိကယ္ဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ကာ ေဆး၀ါးကုသခံယူရန္အတြက္ အလွဴေငြ (၆၅၀၀၀ိ/-)က်ပ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ ပါသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မေထာခူေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မေထာခူေက်းရြာအုပ္စု ေလာလာ လိေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဝမ့္ကြန္ႏွင့္ ေလာလာလိရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပါတီလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားသိသင့္ သိအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အစရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေ လာပိတ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ၀င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီျ ပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီလုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း

 

ယေန႔ ၁၅-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၁၅)နာရီမွ ေန႕လည္(၁၂း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ၊ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးရဲ၀င္း၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး       ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြးတို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။