သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး သာေပါင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမ(၁)တာဝန္ခံမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ (၂၂) ရက္က စက္ေဒါင့္ႀကီးတိုက္နယ္ ျမဗိမာန္မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ ျမဗိမာန္ေက်ာင္းထိုင္္ဆရာေတာ္အား သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္၍ နဝကမၼဝတၳဳေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကျပီးေနာက္ နယ္ေျမ(၁) ရပ္ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကမၻဲ႔ေညာင္ကုန္းအုပ္စု ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

14724369_130382334097800_665933633930903136_n

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့စဥ္က ျပည္သူ႔အတြက္ အဖက္ဖက္က အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ျပည္သူအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူနွင့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး တသားတည္းရပ္တည္ေနသည့္ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေရးမွဴးမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အစိုးရ လက္ထက္က ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း၍ ယၡင္နွင့္ယၡဳ တိုးတက္မႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး(ျငိမ္း)တို႔က စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ ေရေျမသဘာဝ မွ်တမႈ႔ အေျခအေနနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံနည္းစနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ  ေတာင္သူမ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴး မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဥကၠ႒နွင့္အတြင္းေရးမွဴးမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Htay Win Usdp 


Leave a Reply