ျမင္းျခံခ႐ိုင္ေလးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီစည္းေဝး

ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ယမန္ေန႔က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္ မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ညြန္႔က ေျပာသည္။

Taung Tha Nga Zoon

ျမင္းျခံႏွင့္ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ား အၿပီး ႏြားထိုးႀကီးႏွင့္ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေဝးက်င္းပ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊မႏၲေလးတစ္တိုင္းလံုး ယမန္ေန႔က ေနာက္ဆံုးက်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

13606734_504827146308799_7553614486616229861_n

ျမင္းျခံခ႐ိုင္တြင္ လူေကာင္း လူေတာ္မ်ားေရြး၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး ပါတီ ရွင္သန္ေရးကို တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီအတြင္းေရးမွဴးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေဌးျမင့္ေမာင္(ႏြားထုိးႀကီး)


Leave a Reply