လီဆူ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ တိုက္တြန္း

လီဆူအမ်ိဳးသားညီလာခံက ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္တိုက္တြန္းသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(ဒူးေလးပါတီ) သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Le Su

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို လီဆူတစ္မ်ဳိးသားလံုးက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ ေၾကာင္း၊ ညီလာခံမွ ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္၊ ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ေပးရန္၊  ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဒူးေလးပါတီဥကၠ႒  ဦးဆီဖာလာလူးက “ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ ပါတီအေနႏွင့္ လီဆူ တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕ ေဒသအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအားလံုးကို တင္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တဲ့ညီလာခံပါ။ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေရးပဲေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ၁၃၅ မ်ဳိးေသာ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီတူ ရွိဖို႔အတြက္၊ လူမ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ ျပည္နယ္ေတြ ဖြဲ႔မလား၊ ပထ၀ီကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႔မလားဆိုတာကိုလည္း ေဆြးေႏြး ၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ပထ၀ီကို အေျခခံတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ မ်ား တန္းတူညီတူျဖစ္တာကို ပိုၿပီးအားသန္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံရင္ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး အတြက္ ပိုင္းျခမ္းၿပီးလုပ္ရင္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံမွာ လီဆူ တိုင္းရင္းသား ေတြက လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီတစ္ေခါက္  ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္လြတ္ခံလို႔ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး အတူတကြ ယွဥ္တြဲၿပီး ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးဟာ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိရမယ္။ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈကိုေဘးဖယ္ၿပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုပဲ ဦးတည္ၿပီး သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လီဆူအမ်ဳိးသားညီလာခံကို ဒူးေလးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ဇူလိုင္ (၁) ရက္ႏွင့္ (၂) ရက္တို႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မန္ခိန္ရပ္ကြက္ ဗက္လင္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေဒသ အသီးသီးရွိ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး လူ ၄၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ရွမ္းတိုင္းသားမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စည္းေ၀မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၁၆ သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗမာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္း၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊   အျခား ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း အစိုးရစာရင္းအရ သိရသည္။

Eleven


Leave a Reply