မိတၴီလာ ဇန္နဝါရီ ၂၄ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၴီလာခ႐ိုင္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ဟင္းခြတ္အိုင္အုပ္စု ဟင္း ခြတ္အိုင္ေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲ မွစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ ျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မဂၤလာအခ်ိန္ နံနက္၉ နာရီခြဲတြင္ ဟင္း ခြတ္အိုင္အုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းအခမ္း အနားစတင္က်င္းပ၍ မိတၴီလာခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးစံထြန္းတို႔က ေအာင္သေျပႏွင့္ အေမႊးနံ႔သာပက္ဖ်န္းေပးကာ ဆိုင္းဘုတ္တင္ ျခင္း မဂၤလာက်င္းပ၍ အခမ္းအနားဒုတိယ ပိုင္းကိုဆက္လက္က်င္းပရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစံထြန္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိတၴီလာခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားကာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ ျခင္းအခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္၍ အရိပ္ရသစ္ပင္ ၁၅ဝ ကို သာစည္ၿမိဳ႕မွ ဟင္းခြတ္အိုင္ေက်းရြာ သြားရာလမ္းႏွင့္ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕မွ ဧကရာဇ္ အုပ္စုေက်းရြာသြားရာ လမ္းေဘးဝဲယာ တစ္ ေလွ်ာက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ အဆိုပါပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနား ႏွင့္သစ္ပင္စိုက္ပြဲသို႔ မိတၴီလာခ႐ိုင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဟင္းခြတ္အိုင္အုပ္စုမွ ပါတီဝင္မ်ား စုစု ေပါင္း ၃၅ဝ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရ သည္။ စိုးလိႈင္(ထီလာ)

 

ေညာင္ဦး ဇန္နဝါရီ ၂၄

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ယမ္းဆမ္းေက်းရြာစည္း႐ုံးေရးမွဴး ဥကၠ႒အိမ္သုိ႔ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီ တြင္ ခ႐ုိင္ဥကၠ႒ဦးညြန္႔ဝင္းႏွင့္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေဌး၊အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႕ သည္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ အရိပ္ရသစ္ပင္စုေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးပြဲက်င္းပ

 

မိတၴီလာ ဇန္နဝါရီ ၂၄

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၴီလာခ႐ိုင္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ဟင္းခြတ္အိုင္အုပ္စု ဟင္း ခြတ္အိုင္ေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲ မွစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ ျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေက်းရြာပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းက်င္းပ

 

ျမစ္သား ဇန္နဝါရီ ၂၄

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ တင္အခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ က အုန္းကုန္းေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးလြန္းေမာင္ ေနအိမ္၌က်င္းပရာ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္အတြင္း ေရးမွဴးဦးစန္းျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ ၾကည္တို႔က အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္း၍ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆံု ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္

 

ေက်ာက္ဆည္ ဇန္နဝါရီ ၂၃

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစုိးစုိးထြန္းသည္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားလုိက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက ငါးအုိးေက်းရြာပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံရြာမိရြာဖ မ်ားေတြ႕ဆံု၍ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္အလွဴေငြေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ တုိင္း ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္

 

မႏၲေလး ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ပုံမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အစည္းအေဝးတြင္ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာက႑ အလိုက္ တာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔ က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ပုသိမ္ႀကီး ဇန္နဝါရီ ၁၃

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝင္းႏုိင္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းလြင္ႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ားလုိက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္း က ေအာင္မဂၤလာ(၂)ရပ္ကြက္ေန ရပ္/ေက်းအမႈေဆာင္ ဦးဟန္မင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ရပ္ကြက္ေနမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျမစ္သားၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ျမစ္သား ဇန္နဝါရီ ၈

ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီရပ္/ေက်းပုံမွန္အစည္းအေဝး ကုိ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉နာရီက ျပည္ ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၆

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ သဂၤတုန္ရြာ ေက်းရြာရပ္/ေက်းပါတီဆုိင္းဘုတ္ တင္အခမ္းအနားအား ရပ္/ေက်း အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေနအိမ္၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆိုင္းဘုတ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ ႏြယ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ျပံဳး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအားစကား ဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ပရိယတၲိသီလရွင္စာသင္တိုက္မွ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားအား ဝတၴဳေငြႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

 

မႏၲေလး ဒီဇင္ဘာ ၂၆

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ေဗာဓိမ႑ိဳင္ပရိယတၱိသီလရွင္ စာသင္တိုက္မွ သီလရွင္ဆရာေလး မ်ားအားဝတၴဳေငြႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားကုိ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက အဆိုပါစာသင္တိုက္တြင္ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

မိတီၳလာၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ၿငိမ္း) ေရေဝ အထကေက်ာင္းသို႔ ေငြပေဒသာပင္အတြက္ သိန္း ၁ဝဝ လွဴဒါန္း

 

မႏၲေလး ဒီဇင္ဘာ ၂၅

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတၴီ လာၿမိဳ႕နယ္ ေရေဝအုပ္စု ေရေဝ ေက်းရြာ ေရေဝ အထက ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ ပညာ ရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္ အတြက္ ေငြပေဒသာပင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။