ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြဲေ၀ေပးအပ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီရံုး၌ ေအာက္တို ဘာလ (၅) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံု၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး နယ္ေျမမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္၍ ပါတီေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ray-phyu

အခမ္းအနားသို႔ ထား၀ယ္ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးႏိုင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေကသီႏြယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား အရန္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# Wunna Kyaw 


Leave a Reply