ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵျပစုေဝးမႈျပဳလုပ္

14379860_1756815951225572_306416711582504890_o

ျမဴးနစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကား အတၱလၲိတ္သမုဒၵရာေက်ာ္ ျဖတ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီး ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

သမုဒၵရာျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ပူးတြဲေဆာင္ ရြက္မႈစာခ်ဳပ္ (TTIP ) သည္ ဥေရာပရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္းကို နိမ့္က် ေစၿပီး ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္ပ သုိ႔ ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ အပ္ႏွံရယူျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ံႈးမႈတုိ႔ ျဖစ္လာေစ မည္ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

စာခ်ဳပ္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ အဆုိပါ ကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္က အခြန္အခ ေပးေဆာင္ရမႈကို ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ကာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ ဘာလင္၊ ျမဴးနစ္၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ႏွင့္ ဖရန္႔ဖာတ္အပါအဝင္ၿမိဳ႕ ႀကီးခုနစ္ခုတို႔တြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ အလံမ်ားႏွင့္ေၾကြးေၾကာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေအးျမေသာရာသီဥတုကို အန္တုလ်က္ ဆႏၵျပစုေဝးခဲ့ၾကသည္။

(ဘီဘီစီ)


Leave a Reply