တန္႔ဆည္ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ)သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲ တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္၍ လမ္းၫႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

92140959-25062016

(more…)


ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင္႕ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို့တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၈နာရီခြဲက စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပသည့္ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ခင္ဦးၿမိဳ႕ နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ ညိႇႏႈိင္းစည္းေဝးအခမ္းအနားက်င္းပ

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ုိင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ခန္းမ၌ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေ န႔နံနက္ (၉) နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီညိႇႏႈိင္း စည္းေဝးအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။

48171688-21062016

(more…)


ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ ေရႊဘုိၿမိိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီခြဲတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ုိင္၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး သီဟရာဇာခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ေရႊဘုိၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။