တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးခရိုင္၊ တမူးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ဇူလို္င္လ (၂၃) ရက္ေန႔က တမူးၿမိဳ႔ အထက္ပိုင္း႐ြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းတြင္ ၀ါဆို သကၤန္းမ်ား ဆက္လက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ေက်ာင္း (၁၃) ေက်ာင္းရွိ ပထမတန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႀကိဳးမ်ား လွဴဒါန္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသာေအး မုံရြာခ႐ိုင္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအး (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)တို႔သည္ ယခုလ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပေသာ မုံရြာခ႐ိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

13709995_1777478165822698_2962759384322479446_n

(more…)


စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသာေအး တို႔တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအး (ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္)တို႔သည္ ဇူလိုင္လ (၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေသာ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Sagaing0

(more…)


ျပည္သူမ်ားကပါတီကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုလားေမွ်ာ္လင္႕ေနၾက ၿပီျဖစ္သျဖင္႕ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ေျပာၾကား

ျပည္သူမ်ားက ပါတီကိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လိုလားေမွ်ာ္လင့္ေန ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၈ရက္နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ဘုတလင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစံု ညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းျခင္းအခမ္းအနား၌ တုိင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအး က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

13089681-30062016

(more…)


ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္စကားေျပာၾကား

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ဇြန္ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ တြင္ က်င္းပသည့္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

13501640_613954952107353_2539813395046178904_n

(more…)


အင္းေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို့ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ)သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၈နာရီ ခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။ (more…)


ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲ တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းၫႊန္အမွာ စကား ေျပာၾကားသည္။

(more…)


တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးသာေအးမံုရြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအးသည္ ယခု လ ၂၆ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးအစည္းအ ေဝးခန္းမတြင္က်င္းပသည့္ မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္း အေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အႀကိဳညႇိႏိႈင္း စည္းေဝးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာ စံုညီအႀကိဳညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၄ ရက္နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမမ်ဳိးၫြန္႔ႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းစိန္ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၄ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ (၂၃) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ေရဦး ၿမိဳ႔နယ္ တြင္က်င္းပသည့္ ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

13557730_612183075617874_255343066478467227_n

(more…)