ရွမ္းနီ ပါတီႏွင့္ လီဆူ ပါတီတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းမႈ KPCC ကန္႔ကြက္

၂၁ ရာစုပင္လံု- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တိုင္းလိုင္ရွမ္းနီပါတီႏွင့္ လီဆူပါတီတို႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညွိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (KPCC) က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးကို ကနဦး ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ညီလာခံအတြင္း တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) တို႔က ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ လံုးဝကန္႔ကြက္သည္ဟု KPCC ၏ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္၊ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

KPCC သည္ ကခ်င္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP)၊ ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ (LNUDP) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) တို႔က ကခ်င္အမ်ိဳးသား အေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။

ဦးေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ အစိုးရျဖစ္ေစရန္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုး စုေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ နယ္ေျမခြဲေဝ ေတာင္းဆိုသည္မွာ မလုပ္သင့္ေသးေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာဆႏၵမ်ား ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

“အခုလို လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ မလိုလားအပ္တဲ့ ပဋိပကၡမ်ိဳးေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ခက္ခဲမႈေတြ၊ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က ဆိုသည္။
ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ရာစုပင္လံု – ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ လီဆူ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) ဥကၠ႒ ဦးေရႊမင္းက ၎တို႔ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခါန္လန္ဖူး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို လီဆူ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အထူးေဒသ သတ္မွတ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသအျဖစ္ ျပဌာန္းေပးရန္ အစိုးရကို စာတမ္းဖတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ အစိုးရ၏ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဌာန (လဝက) မွ ေကာက္ ယူထားသည့္ စာရင္းမ်ား၊ အစုိးရ၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု အမည္စာရင္းမ်ားတြင္ လီေရွာ ဟူ၍ မွားယြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား မရွိသျဖင့္ အစုိးရက ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္းလည္း တင္ျပခဲ့ သည္။

တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေဌးေအာင္ကလည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ ်ိန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲရာတြင္ ရွမ္းနီလူမ်ိဳးတို႔က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၎တို႔ ေနထိုင္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ႏွင့္ ကသာခရိုင္တို႔ကို ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းနီအမတ္မ်ားကို ဖဆပလ က ထုတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္နယ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးေစလိုေၾကာင္း ညီလာခံတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးစိုင္းေဌးေအာင္က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက ျမစ္ႀကီးနား၊ မုိးညွင္း၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခႏၲီး၊ တမူး၊ ကေလး၊ ေမာ္လိုက္ ႏွင့္ ကသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ရွမ္းနီျပည္နယ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစိုးရအား တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္။

KPCC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရလွ်င္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား ဒူဝါသမိုင္းမ်ား ျပန္လည္ေျပာဆိုရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေထာက္အထား အခိုင္အမာ ရွိသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွာ မလိုအပ္ေသာ အျငင္း ပြားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ သြားႏုိင္ရန္သာ အားလံုး စုစည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

KPCC က ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကိုသြားရန္အတြက္ လီဆူပါတီ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ဖူးေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ နယ္ေျမခြဲေဝ ေတာင္းဆုိမည့္ အေပၚတြင္ မလုပ္သင့္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး အားလံုး ညွိႏိႈင္းၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ အေျဖမရခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္းလည္း ဦးေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က ေျပာသည္။

ရွမ္းနီ ပါတီႏွင့္မူ ညွိႏိႈင္းမႈ တစံုတရာ မရွိဟု သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းနီမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ တခ်ိဳ႕မွာ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ရွမ္းနီျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ကာ ေနထိုင္ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္လည္း ေျပလည္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ဘက္မွလည္း ရွမ္းနီျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၎တို႔အေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားရွိသည္ဟု မေျပလည္မႈမ်ား ရွိသက့ဲသို႔ ရွမ္းနီလူမ်ိဳးတို႔ကလည္း KIA က ၎တို႔ အေပၚတြြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း ဦးစိုင္းေဌးေအာင္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းတြင္လည္း ျပည္နယ္ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု -ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၆ လအၾကာတြင္ ထပ္မံ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

# Eleven


Leave a Reply