ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲသုိ႔ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး တက္ေရာက္

 

ေမ ၈၊ ငပုေတာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ၇-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ အဆုိျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီသုိ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပ

 

မအူပင္ ေမ ၇

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး မ်ဳိးဆက္အားမာန္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ စပါးႀကီးေက်းရြာ႐ွိ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

ေမ ၈၊ ငပုေတာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ၇.၅.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ ငပုေတာၿမိဳ႔နယ္ စပါးၾကီးေက်းရြာရွိ လူငယ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ လူငယ္မ်ား သိလိုသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။


ငပုေတာၿမိဳ႔နယ္ စပါးၾကီးေက်းရြာတြင္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲသုိ႔ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး တက္ေရာက္

 

ေမ ၈၊ ငပုေတာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ၇-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ စပါးႀကီးေက်းရြာတြင္ ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ အဆုိျပဳလႊာ စုေပါင္း ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီသုိ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

 

က်ဳံေပ်ာ္ ေမ ၆

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္၍ ဒိုက္ပ်က္တိုက္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ သကၠယ္ျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု မိုးမခ ေက်းရြာရွိ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ ပါတီေကာ္မတီ ဦးေအာင္ေဌး၏ အိမ္တြင္ ေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ သိေကာင္းစရာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေရၾကည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး

 

ေရၾကည္ ေမ ၆

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု က့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးမွ ႀကီးမွဴးျပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

 

ပန္းတေနာ္ ေမ ၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခ႐ိုင္ဥကၠဌမ်ား အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု

 

ေမ ၆ ၊ ပုသိမ္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တုိင္းအတြင္းရွိ ခ႐ုိင္ပါတီမ်ားမွ ခ႐ုိင္ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီခန္းမတြင္ ၆-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

#USDP

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင္႕ သမိုင္းဝင္ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီေတာ္ မုခ္ဦးဖြင္႕ပြဲသို့ တက္ေရာက္ဖြင္႕လွစ္

 

ေလးမ်က္ႏွာ ဧၿပီ ၂၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ တင္ျမင့္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေတာႀကီးအုပ္စု မန္က်ည္းပင္ကြင္းေက်းရြာရွိ သမိုင္း ဝင္ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဗုဒၶါဘိေသကအေနကဇာတင္ပြဲႏွင့္ မုခ္ဦး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏိုင္၊ ဟသၤာတ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းထြန္း၊ မုခ္ဦး အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ပင့္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝတၴဳေငြႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

မအူပင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

မအူပင္ ဧၿပီ ၂၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ငါးဖားအိုင္ ေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ေဒၚစန္းေအး ေနအိမ္၌လည္းေကာင္း၊ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီက ေျခာက္ရြာေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ညြန္႕ ေနအိမ္ တြင္လည္းေကာင္းက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။