မိုးညႇင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မ်က္ႏွာစံုညီအႀကိဳညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ခရိုင္တာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလး၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ကခ်င္ျပည္နယ္ဥကၠ႒ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔၌ပါတီဝင္မ်ား ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္းသည္ ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ မံစီ၊ေရႊကူျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔နံနက္ (၉) နာရီက အေရွ႕သာစည္ရပ္ကြက္ ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

16844114-25062016 (more…)


ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းအတြက္ အႀကိဳညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔ယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ (၂၁) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ပံုမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀းက်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီ၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္း အေ၀းကို ဇြန္လ (၂၂) ရက္ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား (နယ္ေျမတာ၀န္ခံ)၊ သက္ဆို္င္ရာခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္မ်ား သို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း တြင္ နယ္ေျမ အလိုက္ ဂြင္အလိုက္၊ လူမ်ဳိးအလိုက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“လူမွန္ေနရာမွန္၊ စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၾကရန္” မိုးညႇင္းခရိုင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလး ေျပာၾကား

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးကို မည္သူမ်ွ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝနဲ႔ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ ေစရန္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ထိုနည္းတူ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ေဒသတစ္ခု နိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားရွိၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမူ တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိိုပါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိဘဲ ၫႊန္ၾကားမွလုပ္မည္၊ ခိုင္းမွလုပ္မည္ ဆိုပါက ကိုယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပဲ ဟုတ္ကဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဟန္ျပ ေခါင္းေဆာင္သာ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပ၊ ဒုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာပါတီ ပ၊ ဒု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညႇွိႏိႈင္း အစည္း အေ၀းကို ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း အေ၀း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

13423872_395401823968284_1024692218516616870_n

(more…)


ပါတီတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင္႕ကတိသစၥာျပဳျခင္းမိုးညႇင္း၌က်င္းပ

ပါတီက်စ္လ်စ္ခိုင္မာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီအေျခခံ က်သည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္၍ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ အင္အားအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြကို ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ရယူၿပီး စည္း႐ံုးတည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္လ (၁၈) ရက္က မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး တာဝန္ေပးအပ္ ခန္႕အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုး ေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

32036475-16062016

(more…)


မိုးညႇင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ခရိုင္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလး၊ သဘာပတိ၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊
ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား (၄၆)အုပ္စုမွ အုပ္စု (ပ) ေခါင္းေဆာင္၊ (ဒု)ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူငယ္ေကဒါမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၁၅)ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀း က်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၅ရက္) နံနက္(၉) နာရီ အခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမမွာျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္း၊ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးရားဝမ္ဂ်ံဳ ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႀကီးႀကပ္ေရးအဖဲြ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဖားကန္႔ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ၾကီးမွဴး၍ Social Media On Job Training သင္တန္းဖြင္႔လွစ္

13445537_394789384029528_2976094495300095923_n

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္သည့္ Social Media On Job Training သင္တန္းကို ကာမိုင္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးတြင္ ဇြန္ (၁၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ (more…)